Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft


   1. Evidence provozu potravinářské výroby s EET -        

    Program zahrnující celou šíři požadavků výrobce potravin od příjmu surovin přes výrobu až  po expedici  a  fakturaci. Program  je  vhodný především pro pekařské a cukrářské provozy  a  dále  pak pro lahůdkářské výrobny. Je možné  ho  využívat  jak  v malých provozech , tak  i  na výrobnách s několika stovkami odběratelů. Program lze provozovat na samostatném počítači nebo v počítačové síti.
                                                                                
                                                                                                                                                                    

   2. HACCP - kritické body - potravinářské výroby
                                                - stravovacích provozů a restaurací  -    

    Tento program je určen výrobcům potravin pro zajištění naplnění vyhlášky 147/1998 Sb. o způsobech stanovení kritických bodů potravinářské výroby a stravovacím provozům pro naplnění vyhlášky 137/2004 Sb. Program usnadňuje  tvorbu  systému kritických bodů , jeho provozování ,  a aktualizaci v celém rozsahu výše  uvedených vyhlášek. 
                                                                                   


   3. HACCP - kritické body - prodejny potravin  - 

    Tento program vznikl z programu HACCP pro výrobce potravin vypuštěním bodů, které nejsou pro HACCP prodejen potravin vyžadovány. Program nabízíme i s vypracovanými plány kritických bodů pro všechny skupiny potravin a to jak ve variantě pultového prodeje , tak ve variantě samoobslužného prodeje.
                                                                                    


     4. Evidence provozu malé a střední prodejny s EET -              

    Program určený provozovatelům malých a středních prodejen. Umožňuje evidenci všech pohybů zboží na prodejně s vyhodnocením
za období mezi venturami.   
                                                                                   


                     Technické požadavky provozu programů   

   Všechny programy jsou aplikace MS-DOS,  lze je provozovat  i  ve  WINDOWS 95/98/XP/Vista/7/8/10. Program je plně provozuschopný na WINDOWS 32 bitů, od verze Vista není možnost celoobrazovkového režimu, program se spustí v okně, přičemž velikost okna je možné nastavit ve vlastnostech programu velikostí písma.  Ve verzi WINDOWS 64 bitů program lze programy provozovat pomocí emulátoru VDosPlus. V posledních úpravách byl do programů dopracován tisk na výchozí tiskárnu systému WINDOWS. To znamená, že lze tisknout jak na tiskárnu připojenou přes paralelní port (LPT1), tak na tiskárnu připojenou přes port USB.  

Před spuštěním programu si upravte obsah souboru \Windows\System32\config.nt  :

EMM=RAM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
FILES = 150

 


                                                                                   Z p ě t