Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft


   3. HACCP - systém kritických bodů - prodejny potravin

Od 01.05.2005 musí mít všechny maloobchody a velkoobchody zaveden tzv. systém kritických bodů - HACCP.  Podle novelizované vyhlášky č. 147/1998_Sb musí prodejci potravin provést pro zavedení systému HACCP tyto kroky:

  1. Provedení analýzy nebezpečí , kdy je potřeba určit taková místa v procesu nakládání s potravinami, která by mohla znamenat ohrožení jejich bezpečnosti a stanovení ovládacích opatření pro každé  významné nebezpečí.
  2. Stanovení kritických bodů , což jsou úseky nebo činnosti při uvádění potravin do oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin.
  3. Stanovení kritických mezí , což jsou hodnoty, které musí být sledovány - např. bezpečná teplota skladování podle druhu potravin.
  4. Zavedení postupů pro průběžné sledování těchto hodnot a jejich záznam. Záznamy musí být zaznamenány a podepisány pracovníkem provádějícím sledování.
  5. Určení nápravných opatření , zajišťujících uvedení kritického bodu do bezpečného stavu ihned, jakmile dojde k překročení kritické meze. Provedená nápravná opatření musí být zaznamenávána v dokumentaci.
  6. Stanovení časového harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů , které posoudí, zda systém HACCP pracuje účinně.
  7. Zavedení evidence , obsahující dokumentaci o postupech a vedení záznamů. Uchovávání záznamů po dobu 1 roku od uvedení potravin do oběhu.

Pro usnadnění tvorby systému HACCP pro prodej potravin vznikl tento program. Program nabízíme i s vypracovanými plány kritických bodů pro všechny požadované skupiny potravin (viz seznam na konci stránky) a to jak ve variantě pultového prodeje , tak ve variantě samoobslužného prodeje.

Pokud si program zakoupíte, stačí provést následující kroky :

1)  Instalace programu HACCP pro prodejny potravin ze zaslaného CD  (nebo disket).
2)  Instalace zpracovaných plánů kritických bodů ze zaslaného CD (nebo disket). Zde si můžete zvolit variantu četnosti evidence zápisů v kritických bodech:
     - 1x denně, 2x denně, 1x týdně, 2x týdně, 1x měsíčně, 2x měsíčně
3)  Vyplnění základních údajů – adresy prodejny a seznamu pracovníků, odpovědných za vypracování plánů kritických bodů.
4)  Nakopírování těchto údajů do zpracovaných  plánů kritických bodů (funkce v programu).
5)  Tisk plánů kritických bodů těch skupin potravin, které se ve vaší prodejně prodávají a uložení do šanonů.
6)  Zavedení dokumentace pro evidenci záznamů v kritických bodech a seznámení pracovníků prodejny, co a jak se má zapisovat.

A  HACCP  pro prodej potravin je hotov.  Samozřejmě můžete již vytvořené plány upravovat, nebo vytvářet plány úplně nové nebo je vytvořit zkopírováním z již existujících.

V jedné instalaci tohoto programu lze zaevidovat 100 prodejen, přičemž do nově založených prodejen lze překopírovat již zpracované plány kritických bodů  a  pak v plánech opět změnit adresu prodejny či pracovníky, odpovědné za vypracování plánů kritických bodů.
Ukázka výstupní tiskové sestavy programu  pro skupinu potravin -KOŘENÍ- ve formátu doc - - Haccp_Koreni.doc

POZOR - protože dodáváme program kompletně i s vyplněnými plány kritických bodů , DEMOVERZE  k tomuto programu  NEEXISTUJE .
 

  Program HACCP pro prodejny potravin obsahuje zpracovány tyto skupiny potravin:

- Brambory                               
- Brambory - výrobky z nich              
- Cukrářské výrobky a těsta              
- Cukrovinky                             
- Čaj                                    
- Čerstvé ovoce                          
- Čerstvá zelenina                       
- Čokoláda a čokoládové bonbony          
- Dehydratované výrobky a ochucovadla    
- Doplňky stravy                          
- Droždí                                 
- Hořčice                                
- Houby                                  
- Jedlá sůl                              
- Jedlé tuky a oleje                     

- Kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem  
- Káva                                   
- Kávoviny a jejich směsi                
- Konzumní líh, lihoviny, alkohol.nápoje 
- Koření                                 
- Lahůdkářské výrobky                    
- Majonézy                                
- Masné výrobky                          
- Maso                                   
- Med                                    
- Mléko                                  
- Mléčné výrobky                         
- Mlýnské obilné výrobky                  
- Mražené krémy                          
- Nealkoholické nápoje a koncentráty     

- Olejnatá semena                        
- Pekařské výrobky                       
- Pivo a nápoje na bázi piva             
- Přírodní sladidla                       
- Ryby                                   
- Ryby - výrobky z nich                  
- Suché skořápkové plody                 
- Škrob a výrobky ze škrobu              
- Těstoviny                              
- Vejce                                   
- Vína ovocná, medovina              
- Vína přírodní                          
- Zpracovaná zelenina                    
- Zpracované ovoce                       

 


                                                                                   Z p ě t