Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft


   3. Evidence provozu malé a střední prodejny - EET

 Popis programu:

Program určený malým a středním prodejnám. Program má následující  možnosti:

- Evidence číselníku zboží s čárovými kódy zboží, evidence dodavatelů a odběratelů. U dodavatelů lze evidovat nabízené zboží s vyhodnocením nejlevnějšího zboží.

- Evidence norem pro případnou vlastní výrobu prodejny (obložené housky, saláty, pizza apod.).

- Evidence příjmů na prodejnu s možností zaevidování slev dodavatele. Program při vyplňování příjemky hlídá, zda dodavatel dodává  za nabízenou cenu. Pro vybrané zboží lze zjistit tzv. statistiku nákupu po jednotlivých dnech, tzn. například jak se určité zboží nakupovalo za posledních například deset pondělků. Na základě zjištěného průměru lze zboží objednávat.

- Prodej zboží s možností využít napojení počítače na peněžní šuplík ( porty com ) , tiskárnu pro paragony  ( porty lpt , usb ) , zákaznický display ( porty com )  a  čtečku čárových kódů, tzn. že počítačem lze zcela nahradit pokladnu. V tomto případě lze denně získat konečné zůstatky libovolného zboží , protože každý prodej  je  zaevidován  v prodejce programu. V případě provozu v počítačové síti lze prodej zadávat současně na více počítačích. Do prodejky se zaeviduje  z jakého počítače, osobní číslo pokladní(ho) a v kolik hodin se prodej realizoval. Těchto dat se pak využívá pro statistiku denního prodeje po hodinách, to znamená počet prodejů, hodinová tržba a průměrná tržba v jednotlivých hodinách. Dále lze zjistit u vybraného zboží statistiku prodeje  po dnech , tzn. jak se určité zboží prodávalo za posledních například deset pátků. Na základě zjištěného průměru lze zboží objednávat. Obdoba statistiky  nákupu.

- Evidence tržeb prodejny dle jednotlivých pokladen a pokladních.

- Evidence vlastní výroby prodejny s možností výpočtu normované spotřeby na tuto výrobu.

- Evidence inventur prodejny.

- Evidence zůstatků zboží, zobrazení zůstatku právě navoleného prodeje zboží. Zůstatky program vypočítá i pro tzv. porcované zboží, tzn. krájené dorty nebo rozlévané nápoje.

- Příjem hotovosti v zahraniční měně. Program vypočítá dle zadaného kurzu hodnotu prodeje v zahraniční měně a zobrazí obsluze hodnotu pro vrácenou částku v Kč.

- Zhodnocení prodejny za období - porovnání evidovaných tržeb s tržbami vypočtenými z celkové evidence inventur a příjmů. 
                                                    - zjištění vypočteného zisku prodejny.
                                                    - vyhodnocení po jednotlivých dnech evidence, výpočet konečných zůstatků sledovaného zboží.
                                                    - skladové karty vybraného zboží.

 - Evidence pohybů hotovosti provozovny, tzv. pokladní deník Deník lze členit dle příjmových a výdajových charakteristik. Program umožňuje zjistit okamžitý zůstatek hotovosti provozovny, příjmy a výdaje dle charakteristik za zadané období.

- Vyplnění a tisk výčetky hotovosti.

- EET evidence s přehledovými tisky, zaevidováno, nezaevidováno, mimo režim EET , chybové stavy.

- Export a import dat ( nákupy, prodeje, číselník zboží ) do zálohovacího adresáře ( jiný disk, USB a pod. ) i  na FTP server. Slouží pro přenosy dat mezi provozovnami. 

- 2 režimy programu - administrátorský s přístupem ke všem možnostem programu a režim pokladní, kdy jsou k dispozici pouze základní možnosti prodeje pokladny .

- Nápověda programu je v každé položce menu dostupná pomocí klávesy F1.


Tento program používá :

- Pekařství a cukrářství Jiří Bláha , Liberec - v provozu od roku 2001 - nyní využito na 10 prodejnách
- Pekařství Mašek Smržovka - 
- Pekařství PAUL s.r.o. , Mělník
- Pekařství VILÉM s.r.o. , Slaný
- Gourmet Goodies s.r.o.

  Nejvíce byl program prověřen v roce 2016 v Obchodním centru Delta v Liberci, prodejně Pekařství a cukrářství Jiří Bláha. Za toto období bylo na 4 počítačích zapojených v síti vystaveno cca 900 000 prodejek, za měsíc prosinec bylo v režimu EET vystaveno přes  70 000 prodejek .


                                                                                   Z p ě t