Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft


   2. HACCP - systém kritických bodů - potravinářské výroby
                                                                 - stravovacích provozů a restaurací

 Program pro usnadnění tvorby systému kritických bodů. Program vede uživatele krok po kroku jednotlivými fázemi tvorby plánu kritických bodů,  přičemž je možné v každém kroku  využít  předvyplněné číselníky. V první popisné části plánu kritických bodů lze využít v každém kroku číselník textů ,  při konstrukci  vývojového diagramu  pak  číselníky surovin , zařízení  a  činností. Jednou zadaný text či položku plánu kritických bodů lze využít i v dalších plánech.
 
 Program vytváří plány kritických bodů dle platné metodiky, tudíž při kontrolách nemají uživatelé tohoto programu problémy ze strany kontrolních  orgánů.

 Snadná instalace, snadná obsluha, okamžitě dostupná nápověda , kdekoliv v programu pomocí klávesy F1 ,  vysvětlující jak ovládání programu,  tak legislativu  problematiky  kritických bodů.  MS-DOS aplikace, možno provozovat i pod Win95 - Win98 - WinXP,  nevelké nároky na hardware. Program je provozuschopný na počítačích od   PC386 výše , z důvodu rychlosti doporučujeme  alespoň  PC486. Tisk vývojového diagramu výrobního procesu nevyžaduje speciální tiskárnu,  lze ho vytisknout jak jehličkové tiskárně, tak pod systémem Windows na tiskárny inkoustové či laserové.
 Ukázka výstupní tiskové sestavy (chlebíček šunkový)  ve formátu doc - - chlebíček_šunkový.doc

 Na jedné instalaci programu je možné evidovat až 99 provozoven.

 Program je doplněn několika ukázkovými příklady pekařské, cukrářské, lahůdkařské a masné výroby. Při zakoupení programu dostanete zdarma vyplněné  příklady číselníků surovin , zařízení  a  činností , které můžete po minimálních úpravách (místo výroby, oblast zásobování , typ výrobce)  ihned použít  pro konstrukci  vlastních plánů  kritických  bodů.  Dále Vám s programem dodáme hotové příklady plánů kritických bodů pekařské, cukrářské, lahůdkářské výroby a příklady plánů pro stravovací provozy. Tyto plány byly vypracovány dle konkrétních požadavků uživatelů programu HACCP. Při zakoupení programu můžete zdarma využít telefonických konzultací při jakémkoliv problému, jak v metodice HACCP , tak ovládání či naplnění programu údaji.


Demoverze 
 -omezení-

  -
10 položek v každém číselníku surovin, zařízení a činností, 2 položky v evidovaných plánech. Program dovolí  novou položku založit, ale po opuštění příslušné evidence položky nad povolený počet vymaže.

 - Program neumožňuje využít evidence více provozoven . 

 -V případě změn příkladů (PROVOZOVNA 99) vrátí program zpět nainstalované hodnoty.
                                       
- Poznámka - 
Při prvním spuštění demoverze si v nápovědě programu pod heslem =DEMOVERZE=  prostudujte jednoduchý návod ovládání  programu. Nápovědu programu vyvoláte stiskem klávesy F1 na jakékoliv nabídce v programu.  Po dalším stisku klávesy  F1 se dostanete se na vrchol nápovědy , kurzor vystavte pomocí  kláves kurzorových šipek  na požadované téma a  potvrďte klávesou  ENTER. 

- Ve volbě  C 7. PROVOZOVNY  pomocí klávesy  F10  můžete přejít  na evidenci provozovny 99-PŘÍKLADY.  Ve volbě  A 1. VÝROBKY , 1. VŠE  si  prohlédněte vyplněné plány, popřípadě si některý plán na ukázku vytiskněte, klávesa F6.


Tento program našel uplatnění na více než 150 provozovnách výrobců potravin. Pro tvorbu a údržbu plánů kritických bodů ho používají jak velcí výrobci potravin, tak i malé pekárny či cukrárny.

                                                                                   Z p ě t