Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft


   1. Evidence provozu potravinářské výroby s EET .

Do programu byla zapracována pro hotovostní platby (dodací listy - faktury )  EET evidence.   Podrobnosti  ZDE.

Program zahrnující celou šíři požadavků výrobce potravin od příjmu surovin přes výrobu až  po expedici  a  fakturaci.  Program  je vhodný  především pro pekařské a cukrářské provozy  a  dále  pak pro lahůdkářské výrobny. Je možné ho využívat  jak  v malých provozech , tak  i na výrobnách s několika stovkami odběratelů. Program lze provozovat na samostatném počítači nebo v počítačové síti. Program obsahuje tyto moduly: 

        1. Dodací listy -vyplnění 

Modul pro pořizování dodacích listů. V tomto modulu lze využít tzv. pravidelné objednávky odběratelů dle jednotlivých dnů  v týdnu a značně urychlit tvorbu dodacích listů buď přímým přesunem do dodacích listů nebo do zvolené linky. Protože se do dodacího listu zadává pouze číslo výrobku a dodávaný počet,  je pořízení dodacího listu velice rychlé a lze ho realizovat i přímo po telefonu se zákazníkem. V počítačové síti lze dodací listy pořizovat najednou na více počítačích.


        2. Dodací listy - tisky 
                        
V tomto modulu lze tisknout dodací listy v několika typech formulářů ( 2 na 1 stranu, 1 na 1 stranu, úsporný atd.) , se dny  trvanlivosti dodávaného zboží , se saldem přepravek odběratele , s přehledem neproplacených dodacích listů v hotovosti  a  podobně. Dále lze v tomto modulu tisknout:

       - dle mnoha hledisek takzvané rozpisy expedice
       - ložní listy dle rozvozových linek s předvýpočtem přepravek linky
       - expediční plachty zadaného dne
       - dodaná množství zboží odběratelům
       - hodnocení řidičů dle rozvezeného množství a částek
       - hodnocení expedientů
       - přehledy dodacích listů
       - dodací listy s prodejními cenami vybraných odběratelů , např. vlastní prodejny
       - přehledy hotovosti zvoleného dne, řidiče a rozvozových linek.

                   
        3. Fakturace 

Modul pro provedení fakturace. Fakturovat lze vybraného odběratele, všechny odběratele najednou,  dle fakturačních míst ( řetězce , Jednota apod.),  po vybraných fakturačních skupinách ( dekáda, týden, měsíc apod.). Pro odběratele je možné  evidovat fakturační slevy  i  s možností částek Od-Do s procentem slevy  při fakturaci. U faktur lze evidovat  proplacenost s tisky přehledů proplacených a neproplacených faktur. Pro řetězce lze vystavit jak jednu souhrnnou fakturu všech prodejen řetězce, tak lze faktury vystavit po jednotlivých prodejnách.

 
        4.Nabídky
                 
Modul pro tvorbu nabídek sortimentu výrobce odběratelům. Součástí modulu je  i  archív nabídek , do kterého lze jednotlivé nabídky ukládat  a  členit, například: velikonoce, vánoce  a podobně.


        5. Přenos vydaných faktur do účetních programů
                                        
Pomocí tohoto modulu lze:

       - do vybraných účetních programů přenést vydané faktury , popřípadě i dodací listy proplacené v hotovosti.  Přenos faktur lze uskutečnit do těchto účetních programů:

        - ProSoft Jablonec nad Nisou
        - Tichý a spol.
        - MRP Slušovice
        - ZZ Soft Dvůr Králové
        - Fornax Jablonec nad Nisou
        - KONTO SoftApp
        - ALEF Jeseník
        - STEREO 
        - SIS 21 SoftProfes Hradec Králové
        - K.A.P.
        - PAP Brno - Ing.Janotka
        - Ing.Tichý - Žalhostice                                                  
        - Softing Čadca Slovenská republika
        - Jednota Slovenská republika

         - pro vybrané odběratele lze vytvořit přenosový soubor pro jeho účetní systém. Tento soubor je možné odběrateli odeslat buď e-mailem  nebo  na  flash disku. Přenos je vypracován pro tyto odběratele:

        - ODKOLEK a.s. Praha
        - JEDNOTA Tábor
        - JEDNOTA Vsetín
        - JEDNOTA Příbram
        - JEDNOTA Nová Paka
        - JEDNOTA Plasy
        - JEDNOTA Uherský Ostroh

Jestliže jste svůj účetní program nebo požadovaný přenos do účetního systému v seznamu nenašli, je možné ho do programu dopracovat.

           - Dále lze v tomto modulu evidovat hotovost provozovny v tzv. pokladním deníku. Deník lze členit dle příjmových a výdajových charakteristik.Program umožňuje zjistit okamžitý zůstatek hotovosti provozovny, příjmy a výdaje dle charakteristik za zadané období.


         6. Výroba  - evidence

Pomocí tohoto modulu lze evidovat výrobky, receptury, provozní listy výrobků. V recepturách lze evidovat i tzv. podvýrobky,  např. těsta, náplně, korpusy  a podobně. Program umožňuje ve výpočtu výroby zjistit i počet těchto podvýrobků pro výrobu. Dále lze evidovat výrobu dle směn  a  pracovníků.  Pracovníkům  program  dokáže  vypočítat  hodnocení  ze zadané výroby a  koeficientů u jednotlivých pracovníků. Dále  lze  v tomto modulu provést výpočet výroby :  z dodacích listů za jeden den či období ,  z evidované výroby , či ze zadaných hodnot , tisknout  etikety , normovanou spotřebu dle receptur, plánovat výrobu  i  s rozdělením na jednotlivé směny a pracovníky.

Možnost evidence obalových materiálů a obalů pro jednotlivé výrobky. Tisk celkového počtu expedovaných obalů za zadané období, jak obalů již proplacených, tak ke zpoplatnění , zákon č.477/2001 Sb. - systém EKO-KOM.
                   

        7. Expedice
                   
Evidence skladu hotových výrobků. Přenos do příjmu z evidované výroby, do výdeje z dodacích listů. Zjištění konečného stavu výrobků na expedici. Program umožňuje upozorňovat obsluhu programu na neexistenci zboží ve stavu expedice.


          8. Kalkulace cen výrobků

Kalkulace konečných cen výrobků ze surovinových nákladů, režií s možností výpočtu zisku. Kalkulaci lze provést několika  způsoby  ze surovinových nákladů  z cen skladu právě evidovaných , či z cen surovin zadaných ,  nebo  ze skutečných režií  a výroby za zadané období.


         9.  Suroviny

Evidence číselníku surovin a skladů surovin. Evidence libovolného počtu skladů a jejich příjmů, výdajů, inventur. Výdeje lze evidovat dle výrobních středisek a  následně provést  i  zhodnocení hospodaření  jednotlivých středisek  dle receptur vzhledem  k celkové expedici  z dodacích listů  nebo  k evidované výrobě. Sklady surovin jsou evidovány v průměrných cenách. 

Evidence číselníku dodavatelů. K jednotlivým odběratelům lze zaevidovat suroviny s nabídkovou cenou. Program při zadávání příjmů hlídá, zda souhlasí přijímané ceny s cenami evidovanými u příslušného dodavatele. Dále lze zjistit přehled nejlevnějších surovin u jednotlivých dodavatelů.


         10. Odběratelé

Evidence číselníku odběratelů a rozvozových linek. U odběratelů lze přednastavit  podmínky pro vyplňování dodacích listů , vystavení faktury, fakturačních slevy atd. Každému odběrateli lze přiřadit ceník výrobků s dohodnutými cenami.

         11. Přepravky

Modul evidence salda přepravek odběratelů. Každému odběrateli lze evidovat dodané a vrácené přepravky, stav dluhu přepravek  lze  tisknout  za dodací listy , takže řidič ví , kolik přepravek  má  od odběratele  odebrat  ke srovnání stavu. Program dále umožňuje kontrolu počtu odebraných a vrácených přepravek řidiči na expedici. 


         12. Osobní agenda  
V tomto modulu lze evidovat jak obsluhu programu s přístupovými právy do jednotlivých částí programu, tak dále řidiče, pracovníky výroby a expedienty.


 Demoverze programu -je omezena - 10 položek v evidenci odběratelů , 15 položek v číselníku surovin  a  5 položek 
                                                         v číselníku výrobků. Program dovolí zakládat nové položky ve všech číselnících,
                                                         ale po opuštění příslušné evidence položky nad povolený počet vymaže.

                                                      - je vystavena na firmu :  ZKUSIM spol. s r.o.
                                                                                            Ičo: 1234567890
                                                                                            Dič: CZ1234567890

 V případě Vašeho zájmu Vám mohu zaslat zkušební verzi tohoto programu, což je plně funkční program , ale pouze do určitého dne. Pak se program  uzavře a  nejde dále spustit. Dříve  zadaná data se ale nemažou , po nainstalování  ostré verze programu lze pokračovat tam, kde se skončilo ve zkušební verzi. Tuto zkušební verzi zasíláme zájemcům zdarma  na  CD poštou.


  Tento program používají např.:

 - RAVY CZ a.s. Liberec
 - Pekařství Šumava s.r.o. , Jablonec nad Nisou
 - Maškovo pekařství , Smržovka
 - Alrichovo pekařství, Unhošť
 - Lahůdky Jitřenka, Teplice
 - Pekařství a cukrářství Jiří Bláha , Liberec
 - Bioobchod CZ, Dvůr Králové nad Labem
 - Cukrárna U brány, Jihlava
 - Petva spol. s r.o. , Strážnice
 - NIKA s.r.o. , Chrastava
 - Oscar s.r.o. , Praha
 - PAUL s.r.o. , Mělník
 - FEES s.r.o. , Praha
 - Lomanská pekárna s.r.o. , Franiškovy Lázně
 - JUNIOR Liberec
 - Pekárna Mikula, Turnov
 - Lahůdky V +V , Mikulov
 - FATRAN s.r.o. , Mošovce u Martina
 - LEBECO s.r.o. , Kollárovo
 - Pekařství Václav Novák, Mělník
 - Pekařství Bohemia s.r.o. , Praha
 - Periana s.r.o. , Bečov
 - Mšenské pekařství s.r.o. , Mšeno u Mělníka
 - Pekárna Alžbětín s.r.o.
 - Lahůdky Osada , Jirkov                    ….  a mnoho dalších                                                                                   Z p ě t