Program  My_Sql  slovník


INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU:

Soubor MySql_Slovnik.zip rozzipujte do cílového adresáře,  POZOR , cílový adresář nesmí začínat znakem ! . Program lze spustit z příkazové řádky příkazem:

 java -Xmx256M -jar SqlVocabulMain.jar     nebo pomocí povelového souboru v adresáři programu      !Run.bat

LICENCE: Program je zdarma i se zdrojovými kódy programu.  Ty naleznete v podadresáři   \src .