Program  JW_Emailer  

Program  JW_Emailer  umožňuje odesílat a přijímat emaily, přičemž je možné ho spustit v uživatelském režimu nebo v režimu příkazové řádky. Základním cílem bylo vytvořit program, který bude umět :

1) Emaily nejen odesílat, ale i příjímat , příčemž je možné parametricky navolit stav, že odeslání čí příjem emailu nevyvolá spadnutí  DOS(Fand)  programu na lištu Windows.

2) Program bude umět i vytáčené (dial) připojení a odpojení od sítě internet.

Protože jsem program na příjem emailů (na odesílání jich existuje velmi mnoho) , který by mi email uložil do požadovaného adresáře, nenalezl, rozhodl jsem se napsat ho sám. Pomocí Javy a s využitím JavaMail Api vznikla nejdříve verze programu pro
odesílání a příjem emailů  z příkazové řádky, pak bylo dopracováno grafické uživatelské rozhraní s dalšími možnostmi jednoduchého emailového klienta. 

Instalace a spuštění programu

Spuštěním Install_JW_Emailer.exe vyvoláte instalační program. Průběh instalace je jednoduchý a po dokončení instalace vytvoří instalační program na ploše počítače ikonu pro spuštění programu. Jestliže byste chtěli využít program s vyvoláním v příkazové řádce, použijte batový
soubor !JEmail.bat .

1) Uživatelský režim programu - program lze spustit příkazem:

      JW_Emailer.exe

    - Odeslání emailů - Příjem emailů  - Nastavení programu -

2) Režim příkazové řádky - program se spustí příkazem nebo pomocí !JEmail.bat

      java  -Xmx256M  -jar  JW_Emailer.jar   vstupar.txt   outpri.txt 

     - Možnosti programu při spuštění s parametry v příkazové řádce.
                                                                                
3)  Download - JW_Emailer - demoverze programu
                      - Nákupy - ukázka fandovského programu (4.2 Latin) , který využívá odesílání a příjem emailů pomocí JW_Emaileru
                                      - volby -> D-Služby - 9.Emaily - 1. Objednávky - E. E-mail
                                                      
                               -  2. Příjem
                                                           
                          -  3. Parametry   

4)
 Omezení demoverze -   Demoverze programu je plně funkční program  s jedinou vyjímkou. Neukládají se přílohy přijatých emailů.

5) Cena plné verze programu : 850 Kč.