E E T _ Client  . . . .  EET komunikátor
    
            Nápověda programu                 


         Program  ET Client  umožňuje odesílat a přijímat zprávy EET ( Elektronické evidence tržeb ) . Vstupem i výstupem jsou textové soubory s definovanými parametry, tzn. program může sloužit jako komunikační mezičlánek mezi programy. Umožňuje odeslání dat na portál EET a získané údaje uloží v definovaném formátu ve výstupním souboru, kde je lze načíst.

     
 - Činnost programu:

Program v pravidelných intervalech ( 0.2 sec ) testuje obsah adresáře \DataEET\Out. Jestliže zjistí soubor s příponou -eto- , provede analýzu a kontrolu dat tohoto souboru a v případě, že je vše v pořádku, k datům přidá data vygenerovaná z certifikátu (PKP-podpisový kód poplatníka, BKP-bezpečnostní kód poplatníka), vygeneruje identifikační kód zprávy UUID a data odešle v XML zprávě na portál EET. Přijmutou odpověď zpracuje a data uloží do výstupního textového souboru v adresáři \DataEET\In. Přijatý soubor má příponu -eti- , přičemž název souboru je identický s odeslaným, tzn. např. 16000358.eto-16000358.eti . Výsledky uloží program také do protokolu programu. Po zpracování souboru -eto- je tento soubor vymazán. POZOR, program vymaže i všechny ostatní soubory v tomto adresáři.

      - Instalace a spuštění programu

      - Parametry programu 

      - Struktura výstupních (odesílaných ) EET souborů

      - Struktura vstupních ( přijatých ) EET souborů
                                

   Program ET Client lze využít pro FTP přenosy.

      - Struktura souborů pro využití FTP přenosů Cena programu : 1500,- Kč, licence programu je vystavena na DIČ, počet instalací pro DIČ je neomezený. Jestliže je tento program dodáván s programem PRODEJNA, cena programu ETClient je v ceně programu PRODEJNA.
                                             
 
                                                                                                                     
                   EET CLIENT