Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft                                       Z p ě t


                          Provedení zkušebních prodejů s EET .

 
  Po spuštění programu navolíme ve volbě  ČÍSELNÍKY-ZBOŽÍ-NOVÉ  a  zadáme několik položek nového zboží. Jestliže si stáhnete - Data00_Prodejna_Zkusebni.zip - , soubor rozbalíte a obsah  nakopírujete do adresáře  \!Data00 ,  pak se Vám po spuštění programu a volbě Číselníky-zboží-opravy zobrazí nakopírovaný jednoduchý číselník. Jestliže ve volbě vidíte jiný formulář, pak pomocí kombinace kláves  Alt-F4  si můžete navolit potřebný formulář prodejních cen.

          


      Přejdeme v programu do volba A-EVIDENCE   2-PRODEJ-RYCHLE  , zobrazí se základní obrazovka rychlého prodeje se základními EET údaji. Po zadání čísla zboží tato identifikace zmizí.

              


                 Jestliže prázdné číslo zboží potvrdíme klávesou  Enter, zobrazí se číselník zboží , a můžeme vybrat.

                             

   Jestliže číslo zboží víme, po jeho zadání ( pouze významné číslice - např. 6 - Enter ) se zobrazí název zboží s jeho prodejní cenou. Po zadání počtu pokračuje program na další položce.

   Chybně zadanou položku můžeme vymazat pomocí kombinace kláves Ctrl-Y , na novou položku můžeme přejet šipkou dolů nebo klávesou F2. 

               
          

       Klávesou Esc se prodej ukončí, jestliže zadáme částku přijatou od zákazníka nebo potvrdíme částku klávesou Enter, je prodej uzavřen a tržba je odeslána na EET portál a program čeká na příjem EET identifikačních údajů.

                                 
                 

                           
          

    Po přijmu EET údajů lze pomocí klávesy F4 zobrazit náhled prodejky nebo pomocí klávesy  F6 prodejku vytisknout. V parametrech PRODEJE lze navolit automatický tisk prodejky.

              
           

                        Náhled prodejky klávesou F4.
             

                        Náhled prodejky klávesou F4 - část s identifikačními EET údaji.
             

         Jedním z identifikačních údajů, který zadává provozovatel, je identifikace pokladny pro EET. Tento údaj je možné zadat v parametrech EET, maximální počet znaků je 20.
                


  Pak vypadá indentifikace při prodeji takto, doporučuji na každé pokladně nalepit identifikační štítek EET, aby si obsluha mohla jednoduše zkontrolovat údaje zobrazené v počítači s údaji na štítku na  pokladně.

                


                                                                                        Z p ě t