Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft                                           Z p ě t        


     Instalace termotiskárny Excelvan ZJ-5890K
 
 - Na přiloženém CD instalované tiskárny je v adresáři - Printer Driver Software - soubor 

          - POS Printer Driver Setup.exe

          -
Printer_Driver_Software.zip -  zde je možné instalační program tiskárny stáhnout

   
Tento instalační soubor spusťte.  Zobrazí se 1.instalační  obrazovka,  ve které potvrďte levé tlačítko.

                              


                  

                      Potvrďte tlačítko -Next- . 


            

               
   Zatrhněte  - I accept ... a potvrďte tlačítko -Next- . 


          

                         Potvrďte tlačítko -Next- .                                                                                                                                                       


            

                     Potvrďte  tlačítko - Install - .


                  

                         Proběhne instalace.                                                                                                                         


                

                   Vyberte operační systém.


           

                            Nastavte typ tiskárny.


            

                         Nastavte USB port a spusťte pokračování instalace tlačítkem  -Begin Setup- .               


                                Proběhne instalace tiskárny se zobrazením vlastností.

                      

                           Při úspěšné instalaci se musí vytisknout zkušební stránka.  
               
Po zavření panelu vlastností tiskárny se zobrazí poslední panel instalace.


          
         

                                       Tlačítkem  -Finish- se instalace ukončí.
 


                                                                                   Z p ě t