Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft                                        Z p ě t


        Návody instalace programu ve formátu Word ( doc ) .

      
                                               1.  Instalace Java

                                               2.  Instalace programu ET-Client

                                               3.  Program ET-Client do složky Po spuštění   

                                               4.  Instalace programu -Prodejna-

                                               5.  Odzkoušení komunikace Prodejna - zkušební EET

                                               6.  Zkušební prodej s EET

                                               7.  Jak získat identifikační údaje k EET

                                               8.  Nastavení programu ET-Client pro ostrý provoz

                                               9.  Nastavení programu PRODEJNA pro ostrý provoz

                                             10.  Instalace tiskárny Exclevan ZJ-5890K

                                             11. Uvedení do provozu tiskárny Excelvan ZJ-5890K
 


                                                          Z p ě t