Ing. Petr Pitrmuc - Piti_Soft                                        Z p ě t       


    Postup instalace zkušební verze - EET Prodejna


         1. Instalace Java prostředí
 
    Program PRODEJNA využívá pro komunikaci s EET portálem program ET-Client. Ten pro svou činnost vyžaduje  Java  prostředí. Jestliže na svém počítači nemáte Javu nainstalovanou, postup  instalace Javy je zde:  -  Instalace_Java  .                                        


      2. Instalace programu ET-Client

Nejdříve tedy zprovozněte - ETClienta - pro zkušební prostředí EET ( tzv. playground ) .

Instalace programu je stejná pro obě verze ET-Clienta, je popsána zde:  ETClient_instalace .

ETClient - DIČ- CZ1212121218 - pro komunikaci a odzkoušení EET na tzv. playgroundu, zkušebním prostředí EET portálu. V instalaci je i certifikát pro tento playground. FIK na tomto zkušebním prostředí je ukončen dvojící znaků   - f f - . URL  v parametrech je nastaveno na playground, tohoto klienta  nelze použít pro ostrý provoz. Heslo pro tento certifikát je   eet .

V parametrech programu je parametr - URL EET - portálu, pro playground má tento údaj hodnotu:

                     https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Poznámka: Instalace programu ETClient provede pouze nakopírování souboru ETClient.jar ,  EETIcon.ico, adresář lib s knihovnou programu, případně certifikát do zvoleného adresáře. Jestliže umíte rozzipovat stažený zip soubor, můžete  provést instalaci zkopírováním souborů obsahu ETClienta v zip souboru na disk C: do adresáře  - C:\ETClient - .  Po kopii spusťte  kliknutím,  - ShortCut.vbs - . Na ploše se objeví ikona programu    .

Nainstalovaný ETClient se spustí kliknutím myši. V pravé dolní části obrazovky ( tzv. tray lišta ) se objeví ikona  programu  , viz obr.  Parametry programu ET-Client lze zobrazit a upravit. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a ze zobrazeného menu zvolit  - Parametry - . Nyní parametry není potřeba upravovat, jenom se  můžete přesvědčit, že je nastaveno URL pro zkušební prostředí EET.
                                     
                            

Aby se program automaticky spouštěl při zapnutí počítače, je dobré umístit zástupce programu do Windows složky  - Po_spuštění - . Návod je zde -  ET_Client_Po_Spusteni  - .


   4. Instalace programu Prodejna

 
Instalace programu prodejna je popsána zde: - Instalace_prodejna - . Instalace programu vytvoří    v cílovém adresáři instalace spouštěcí soubor   Prodejna.bat , kterým se spouští program a na plochu  umístí program zástupce s ikonou 
                                                                                             .

   Program  PRODEJNA je plně funkční zkušební verze programu. Po uplynutí zkušební doby program nedovolí zadat žádný doklad, který je za inzerovaným konečným datem zkušební verze. Program  v žádném  případě žádná data nemaže, v případě instalace zakoupené verze programu se pokračuje  na datech, zadaných ve zkušební verzi.


     5. Nastavení EET v programu PRODEJNA .

     Nyní stačí odzkoušet - komunikaci s EET - portálem v programu PRODEJNA.


                                                   Z p ě t